WARSZAWA                                                                                                  LUBLIN

lekcje gitary – 320zł/m-c (4x60min)                                                        lekcje gitary – 280zł/m-c (4x60min)

lekcje basu – 320zł/m-c (4x60min)                                                         lekcje basu – 280zł/m-c (4x60min)

lekcje perkusji – 320zł/m-c (4x60min)                                                    lekcje perkusji – 280zł/ m-c (4x60min)

 

WAŻNE !!!
Lekcja może być odwołana najpóźniej 24h przed ustalonym terminem zajęć, w przeciwnym wypadku zostanie naliczona normalna opłata za rezerwację miejsca.

Opłaty WARSZAWA:                                                                               Opłaty LUBLIN:

52 1140 2004 0000 3102 7807 4128                                                       02 1020 3176 0000 5702 0183 5750