WARSZAWA

lekcje gitary – 400zł/m-c (4x60min)

lekcje basu – 400zł/m-c (4x60min)

lekcje perkusji – 400zł/m-c (4x60min)

pojedyncza lekcja próbna – 100zł (60min)

lekcje internetowe SKYPE – 400zł/m-c (4x60min)

Opłata WARSZAWA

52 1140 2004 0000 3102 7807 4128

LUBLIN

lekcje gitary – 280zł/m-c (4x60min)

lekcje basu – 280zł/m-c (4x60min)

lekcje perkusji – 280zł/ m-c (4x60min)

pojedyncza lekcja próbna – 70zł (60min)

Opłata LUBLIN

02 1020 3176 0000 5702 0183 5750

WAŻNE !!!
Lekcja może być odwołana najpóźniej 24h przed ustalonym terminem zajęć, w przeciwnym wypadku zostanie naliczona normalna opłata za rezerwację miejsca.