REGULAMIN ROCK DISCIPLINE:

Do Rock Discipline może przystąpić każdy, bez względu na wiek i poziom zaawansowania;
Zapisy trwają przez cały rok kalendarzowy;
Lekcje odbywają się raz w tygodniu, istnieje jednak możliwość dokupienia dodatkowych godzin;
Zajęcia prowadzone są wyłącznie w trybie indywidualnym;
Czas trwania zajęć to pełna godzina zegarowa (60 min.);
Termin lekcji ustalany jest indywidualnie z każdym uczniem;
Opłat za zajęcia dokonujemy do dnia 10-go każdego miesiąca za cały miesiąc z góry;
Lekcja może być odwołana najpóźniej 24h przed ustalonym terminem zajęć, w przeciwnym wypadku zostanie naliczona normalna opłata za rezerwację miejsca;
Na zajęciach zapewniamy pełne zaplecze sprzętowe (gitary,wzmacniacze, efekty itd.);
Nasi uczniowie otrzymują niezbędne materiały dydaktyczne podane w formie papierowej lub na życzenie w formie elektronicznej;
Zapewniamy pomoc przy zakupie, regulacji oraz konserwacji instrumentu.