REGULAMIN ROCK DISCIPLINE:

Do Rock Discipline może przystąpić każdy, bez względu na wiek i poziom zaawansowania;
Zapisy trwają przez cały rok kalendarzowy;
Zajęcia prowadzone są wyłącznie w trybie indywidualnym;
Czas trwania zajęć to pełna godzina zegarowa (60 min.);
Lekcje odbywają się raz w tygodniu o ustalonej stałej godzinie zajęć, istnieje jednak możliwość dokupienia dodatkowych godzin;
Opłat za zajęcia dokonujemy do dnia 10-go każdego miesiąca za cały miesiąc z góry (standardowo 4 spotkania w miesiącu);
Lekcja może być odwołana najpóźniej 24h przed ustalonym terminem zajęć, w przeciwnym wypadku zostanie naliczona normalna opłata za rezerwację miejsca;
– Zaległe zajęcia zostaną odrobione w najbliższym wolnym dodatkowym terminie jednak nie później niż miesiąc po odwołanej lekcji;
– Nowi uczniowie mają możliwość wykupienia pojedynczej lekcji próbnej (patrz cennik);
– Istnieje również możliwość wykupienia dowolnej ilości godzin w formie imiennego VOUCHERa jako prezentu (cena pojedynczej lekcji x ilość godzin);
Na zajęciach zapewniamy pełne zaplecze sprzętowe (gitary,wzmacniacze, efekty itd.);
Nasi uczniowie otrzymują niezbędne materiały dydaktyczne podane w formie papierowej lub na życzenie w formie elektronicznej;
Zapewniamy pomoc przy zakupie, regulacji oraz konserwacji instrumentu.